מהו לוח הזמנים להנגשת שירות או מבנה?

לוח הזמנים להנגשת שירות או מבנה

בקביעת לוח הזמנים למימוש הנגשה הנדרשת המחוקק מבדיל בין מבנה ו/או שירות חדשים לקיימים:

  1. במקרה של מבנה ו/או שירות חדש הנגישות צריכה להיות מהיום הראשון של פעילות המקום. במקרה זה, התכנון הנגיש משולב בתכנון האדריכלי ובהתיעצות עם מורשי נגישות ביחס למרכיבי המבנה והשירות.
  2. בהתייחס למבנה ו/או שירות קיים נקבע לוח זמנים עפ"י מספר המבנים המצריכים הנגשה , פרופיל ומהות נותן השירות ועוד. במקרה זה, תהליך ההנגשה מתחיל בביצוע סקר נגישות אשר ממפה את הפערים בין המצוי לנדרש.

טבלה I: לוח זמנים – המועדים הסופיים, לביצוע בדיקת (סקר) נגישות (מתו"ס) במבנה קיים:

קטגוריה כמות פירוט תאריך סופי לביצוע בדיקה (סקר)
 

חייב פרטי ו/או רשות ציבורית ו/או רשות מקומית

עד 4 מבנים

התגברות על הפרשי גובה

התאמות אחרות

22/06/2012

22/11/2012

5 מבנים ומעלה האחראי על הבניינים יכין רשימת מבנים להנגשה ולבצע בדיקה לפני מועד ביצוע ההתאמות (ראה טבלה II). ראה טבלה II

סקר נגישות לשירות, על פי תקנות השירות, נדרש לבצע עד ל 25/04/2014.

טבלה II: לוח זמנים – המועדים הסופיים, לביצוע התאמות נגישות (מתו"ס) במבנה קיים:

קטגוריה כמות פירוט תאריך סופי לביצוע התאמות
 

 

חייב פרטי

עד 4 מבנים התגברות על הפרשי גובה

התאמות אחרות

1/11/2015

22/06/2014

5 מבנים ומעלה בתוך 3 שנים  ממועד תחילת החוק לפחות 40% מהמבנים. 1/12/2015
 

 

רשות ציבורית

עד 4 מבנים

התגברות על הפרשי גובה

התאמות אחרות

1/11/2016

22/06/2015

5 מבנים ויותר

כ 35% מהמבנים

יתרת 65% מהמבנים

22/06/2016

1/11/2018

רשות מקומית כל המבנים 1/11/2021

טבלה III: לוח זמנים – המועדים הסופיים, לביצוע התאמות בשירות: בעריכה

לוח הזמנים  לביצוע התאמות נגישות בשירות תלוי במספר פרמטרים כגון: מהו סוג השירות וסוג האירגון נותן השירות (גוף פרטי/ציבורי) ? האם הוא רשת ? מה מספר המקומות בהם ניתן השירות ? מהם  הפריטים אותם יש להנגיש ? הטבלה הבאה מרכזת את התאריכים בהם יש להשלים את כל התאמות השירות בהתאם לסוג האירגון. בנוסף, מפעט חשיבותן של מספר התאמות ספציפיות, נכללו אלו אף הן בטבלה. בכל מקרה, גם אם האירגון הספציבי אליו משתייך הקורא הוא באחת מהקטגוריות ובכמות המותגת בטבלה הלו"ז מכיל חריגים לגבי גופים ציבוריים שונים שלגביהם נדרש ברור פרטני.

קטגוריה כמות פירוט תאריך סופי לביצוע התאמות
חייב פרטי עד 4 מקומות 01/07/2015
5 מקומות ויותר החלה הדרגתית במנות לגבי פריטים מסוימים 01/11/2017
רשות ציבורית עד 4 מקומות 22/12/2015
5 מקומות ויותר החלה הדרגתית במנות לגבי פריטים מסוימים 01/11/2018
הדרכות כל הארגון הדרכת כל העובדים, כולל התנסות חווייתית. 25/10/2016
אתר אינטרנט אתר הארגון

אתר קיים, תוספת לאתר קיים או אתר שעלה לאוויר לפני ה- 25/10/2015

אתר חדש, שעלה אחרי ה- 25/10/2015

25/10/2015

25/10/2016

למידע נוסף על פעולות הנדרשות עבור הנגשת העסק/הארגון שלך עיין בעמודים העוסקים במגזרי היעד ובמוצרים ושירותים באתרנו.