במה נעזור ?

רשימת השירותים והפתרונות המוצגת להלן מתייחסת למקום ציבורי קיים ו/או חדש וכוללת את המרכיבים הבאים:

 1. אישור נגישות לצורך לרישוי עסק
 2. אישור נגישות לבקשה להיתר בניה ולטופס 4.
 3. ביצוע סקרי נגישות למבנה ו/או שירות ציבורי.
 4. הכנת תכניות, יעוץ, ליווי ופיקוח עליון בביצוע ההנגשה.
 5. בדיקות ניגודיות (מישושית וחזותית).
 6. יעוץ וליווי בהצטיידות ובאבזור (ריהוט, שילוט, סימון, תאורה וטכנולוגיות מסייעות).
 7. הדרכות, כתיבת נוהלים והטמעתם.
 8. שירותי ליווי בסיוע לרכז הנגישות (הפנימי).
 9. טיפול מול הרשויות לבקשת פטור וכו.
 10. יעוץ משפטי.
 11. הנגשת המידע (אתרי אינטרנט, מכתבים, חוזים, תפריטים, חוברות מידע וכו).
 12. תכנון אדריכלי מקיף – www.van-arch.com

הערות:

א. סקר עצמי: חנויות ועסקים קטנים בשטח של עד 100 מ"ר ובתי אוכל בשטח של עד 25 מ"ר יכולים לבצע את סקר הנגישות בעצמם. את טופס הסקר ניתן למצא באתר הנציבות לשוויון במשרד המשפטים.

ב. מימון: מקומות פרטיים יכולים לקבל מימון חלקי ממשרד התמ"ת בגין ביצוע התאמות נגישות עבור עובד/ים עם מגבלות.