עולם הנגישות

רקע

כמוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 פרק א':

עקרונות יסוד: "זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות."

מטרת החוק ככתוב "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

בחוק כולל פרק העוסק בנושא נגישות מקומות ושירותים ציבוריים. כולל הגדרות, תקנות (הוראות לביצוע), מועדי תחולה, נזיקין ועונשין, במידה של הפרה.

ניתן לפנות לאתר הנציבות לשוויון משרד המשפטים לקבלת מידע נוסף בנושא.

נגישות מהי ולמי היא נועדה?

כמוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשס"ה – 2005

"נגישות – אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי"

נגישות הינה התאמת מרחב, אתר, מבנה ושירות לאנשים עם מוגבלויות. מוגבלויות אלו ,שהן מולדות או מתפתחות במהלך חיי האדם, יכולות להיות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות.